This is demonstration of some technologies (cloud, virtualization, content delivery network, online transformations, component abstraction, fulltext indexing, live video streaming)
more informations at linkedin.com profile or you can visit my other site http://janforman.org/work

Castle Lednice
Zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v České republice. Lednické panství získali roku 1249 Lichtenštejnové a patřilo jim bezmála 700 let.
(Source: Wikipedia) Hits: 1434x (map)